"Javnost u Bosni i Hercegovini?!?"
Učesnici: Prof. dr. Zdravko Grebo, Doc. dr. Nerzuk Ćurak, Prof. dr. Jelenka Voćkić - Avdagić, Dr. Hilmo Neimarlija

U svom uvodnom izlaganju, domaćin Foruma dr. Hilmo Neimarlija je dajući svoj osvrt na ovu izuzetno važnu i kompleksnu temu za naše društvo, istakao da je javnost dvosmislena riječ.

Njom se označava publika ili skup pojedinaca koji se zanimaju za isti predmet, kao i karakter i institucionalni oblik iskazivanja tog zanimanja. Uz to, uvijek je ono što je zajedničko, što ne pripada sferi privatnosti; ona predstavlja obilježje i preporuku razvijenih društava.

Javnost je mogućnost da građani kažu jedni drugima ono što ne vole čuti; javnost je, ukoliko nije politički određena, uvijek usmjerena na državu kao opći interes i zajedničko dobro, i kao takva ona je politička javnost. Pobjeda materijalnog nad općedruštvenim interesom je objašnjenje slabosti bh. javnosti.

Učesnici ovog Foruma su pokušali da dadnu svoje viđenje i na neki način rasvijetle i pobliže upoznaju prisutne o temi koja nam je veoma bliska i s kojom se svakodnevno susrećemo.

U svom obraćanju sudionicima Foruma, prof. dr. Zdravko Grebo je istakao da je tema veoma široka i važna, da smo duboko i radikalno fragmentirano društvo te da živimo u nefunkcionalnoj državi, u kojoj nedostaje društveni dogovor stanovnika o tome da je BiH njihova domovina, te da na sceni imamo najmanje tri podijeljene javnosti. Sve dok se taj dogovor ne postigne mi ćemo imati fragmentirano društvo sa podijeljenom javnosti.

O medijskoj sceni koja je također podijeljena i složena kao i politički sistem, govorila je prof. dr. Jelenka Voćkić-Avdagić, te istakla da mnogi mediji predstavljaju dijelove centara moći i kao takvi su kreatori politike. Javnost u Bosni i Hercegovini nema iskustva sa demokratskim medijima, te da tome određen doprinos daju političari i javne ličnosti.

Za profesora Nerzuka Ćurka nema javnosti bez političkih sloboda i konstatuje da Bosna i Hercegovina u svojoj bližoj  povijesti nikada nije bila politički slobodna, te da ta činjenica predstavlja hendikep kada se govori o javnosti u BiH. Također je govorio o tzv. tri istine, jer je prosto nemoguće konstituirati bilo šta zajedničko. Iz tog, ali i mnogih drugih razloga, slobodni mediji su važni, treba da budu prijatelj, a ne neprijatelj javnosti.