Uprava
Bošnjački institut - Fondacija Adil Zulfikarpašić
Rad i cjelokupna djelatnost Bošnjačkog instituta odvija se po najvišim svjetskim standardima

Direktor
Prof. dr. Faris Gavrankapetanović

Upravni odbor Bošnjačkog instituta

Fehim Škaljić, predsjednik
Mr. Mirsad Kurtović, potpredsjednik
Erdal Trhulj, sekretar


Taner Aličehić, član
Dr. Safet Bandžović, član
Jasmina Bešlagić, članica
Akademik Mirsada Hukić, članica
Zijo Krvavac, član
Prof. dr. Zlatko Lagumdžija, član
Dr. Hilmo Neimarlija, član