Kartografska zbirka
Osim vrijednosti dokumenta, odlikuje se i izuzetnom ljepotom
Pored pisane građe Bošnjački institut posjeduje i zavidnu kolekciju historijskih i geografskih karata

Djelatnost

U Zbirci se sakupljaju, čuvaju, obrađuju i daju na korištenje sve vrste geografskih karata. Posebna pažnja se poklanja nacionalnom fondu i informiranju iz područja kartografije i geografije.

Zbirka pruža pomoć znanstvenicima, studentima i ostalim istraživačima u izradi njihovih radova. U toku rata (1992-1995.) prilikom pregovora o Bosni i Hercegovini Bošnjački institut je pružao podršku različitim komisijama stavljajući im na raspolaganje karte Bosne i Hercegovine.

Fond zbirke

U fondu Kartografske zbirke nalaze se sve vrste karata: pregledne, tematske (istorijske, geološke, klimatske, saobraćajne, turističke i dr.), specijalne karte, topografske karte svih mjerila, planovi gradova, stare geografske karte, rukopisne karte i dr. Karte su u Zbirku dospjele kupovinom, poklonima pojedinaca i institucija i razmjenom.

Zbirka broji oko 2000 karata. Od toga najviše je karata Bosne i Hercegovine, zatim karata i planova Jugoslavije, te karata Evrope i svijeta.

Najvrjednija građa

Najvrjednije od svih karata su stare karte Bosne i Hercegovine i karte susjednih zemalja (17-20. st.). Sve do 17. st. Bosna i Hercegovina nije prikazivana samostalno već u okviru većih cjelina (Jugoistočne Evrope ili Balkanskog poluotoka), a karte Bosne i Hercegovine su radili kartografi raznih zemalja kako onih pod čijom je vlašću bila, tako i onih koji su imali poseban interes za nju. Najtačnije karte Bosne i Hercegovine radili su austrijski kartografi. Među najstarije karte spadaju :

Ill Regno della Bosnia diuso nelle sue Ptouinciae principali, izdata u Rimu 1689. godine (prva regionalna karta BiH), italijanskog kartografa  Giacoma Cantellia da Vignole,

La Royaume de Hongrie et les Estats qui en on sujets ; et quisont presetement la partie Septentrionale de la Empire des Turqs en Europe, francuskog kartografa G. Sansona, izdata u Parizu 1692., Karte von Bosnien, der Herzegovina und des Paschaliks von Novi Bazar, Johanna Roskiewicza, izdata u Beču 1865. godine, i mnoge druge.

Radi obogaćivanja ovog fonda stalno se istražuje i nabavljaju stare karte. Karte se obrađuju u elektronskom katalogu GLAS (Graphic Library Automation System), a istovremeno se radi abecedni - topografski katalog.  

Zaštiti starih karata poklanja se posebna pažnja. Oštećene karte se nakon obrade daju na popravku u radionicu, gdje se istovremeno za njih rade posebne fascikle. Smještaj karata je horizontalan u metalnim ormarima sa  ladicama.

Korištenje

Građa Kartografske zbirke se koristi u čitaonici.

 

Kartografska zbirka Bošnjačkog instituta.pdf

Objavljeno u časopisu Hrvatskog kartografskog društva Kartografija i geoinformacija, 2006. br. 6.