Biblioteka
Najveće blago Bošnjačkog instituta
Biblioteka raspolaže sa više od 150 000 bibliotečkih jedinica sa oko 3000 naslova periodičnih publikacija

Biblioteka Bošnjačkog instituta predstavlja jedinstveni primjer kulturne tradicije Bosne i Hercegovine. Dugogodišnje prikupljanje i klasificiranje građe Adil-bega Zulfikarpašića i supruge Tatjane Zulfikarpašić rezultiralo je bogatom kolekcijom koja danas ima posebnu vrijednost i trajni pečat u afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i civilizacije.

Biblioteka sadrži preko 150 000 bibliotečkih jedinica i izvora za proučavanje bosanskohercegovačke historije i kulture Balkana, te pruža velike mogućnosti za naučno-istraživački rad iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Posjeduje bogatu kolekciju periodičnih publikacija od 3000 naslova. Glavni dio fonda čine publikacije o kulturnoj historiji Bošnjaka i njihovih veza sa ostalim južnoslavenskim narodima.

Sastoji se od nekoliko odjela: Bosnika, Serbika, Kroatika, Jugoslavika, Islamika, Turkika, Arhivska građa i Odjel enciklopedija, leksikona i rječnika.

Posebnu važnost imaju kolekcije specijalnih zbirki kao što su orijentalni rukopisi, stara i rijetke knjiga, kartografska zbirka i zbirka razglednica.

U zbirci starih i rijetkih knjiga može se pronaći prvi prijevod Biblije na mađarski jezik Szent Biblia iz 1590. g., Hronologija cijelog svijeta autora Marcusa Zeuriusa van Boxhorna Marci-Zueri Boxhorni chronologia praecipuorum universi orbis imperiorum iz 1677. g., te Historia Saracenica, djelo autora Al-Makina iz 1625. g., izvedeno od perzijskog pisca Al-Taberija. Historia Saracenica predstavlja prvi prijevod arapskog teksta toga vremena. Latinsku verziju je preveo Thomas Erpenius (Thomas Van Erpe).

Godišnje, fond biblioteke se povećava za oko 3500 bibliotečkih jedinica kupovinom, poklonom i saradnjom u vidu razmjene knjiga sa mnogim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Kupuju  se i nabavljaju najnovija izdanja iz oblasti društveno-humanističkih nauka i redovno se popunjava fond starih i rijetkih izdanja.

Značajan dio fonda predstavljaju i privatne biblioteke uglednih znanstvenika dr. Smaila Balića, dr. Dušanke Bojanić-Lukač, prof. Muhameda Hadžijahića i drugih. Vrijednu građu biblioteke predstavljaju i poklonjene privatne zbirke Alije Širbegovića, Hifzije Suljkića, Ašide Čaušević, Amile Mulabegović, Derviša Kurtovića, Enesa i Munevere Baš, Silvane Čengić, Halida Kuburovića, Šefketa Arslanagića i mnogih drugih pojedinaca

Građa biblioteke namijenjena je svim zainteresiranim znanstvenicima, istraživačima i studentima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Obrađena je u online katalogu EOS Web koji se dostupan svim zainteresiranim istraživačima preko web stranice Bošnjačkog instituta.

2014-12-12 09:27:09
Poklon Fondacije za izdavaštvo

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je na poklon 221 publikaciju od Fondacije za izdavaštvo

Detaljnije

2014-12-12 09:26:09
Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je do sada na poklon 110 publikacija od Fondacije za bibliotečku djelatnost

Detaljnije