"Memorijalni centar Potočari : kako dalje?"
Učesnici Foruma Bošnjačkog instituta: Sadik Ahmetović, inž. Ahmet Kapidžić, prof. dr. Šaćir Filandra i Beriz Belkić

Na Forumu Memorijalni centar Potočari : kako dalje? koji je održan 28. septembra su učestvovali predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra g. Sadik Ahmetović, inž. Ahmet Kapidžić, predsjednik stručnog žirija konkursa za II fazu idejnih rješenja Memorijalnog centra, i prof. dr. Šaćir Filandra, član žirija, dok je moderator bio prethodni predsjednik Upravnog odbora Centra i sadašnji član g. Beriz Belkić.

Razgovor i diskusija na Forumu je imao za cilj prezentiranje dosadašnjih aktivnosti i stanja Memorijalnog centra, zatim prezentiranje planirane II faze njegove izgradnje, pokretanje razmišljanja i aktivnosti koje će Memorijalni centar u Potočarima pretvoriti u memorijalni centar vrhunskog značaja u zemlji ali i van nje, te da Centar zbog svoje važnosti ali i novih i dopunjenih sadržaja postane mjesto susreta i dijaloga, da ga godišnje posjeti stotine hiljada posjetilaca, da postane značajan faktor ekonomskog razvoja Srebrenice i Potočara, da se identificiraju aktivnosti u pravcu organiziranja donatorskih konferencija, i sl.

Nakon Foruma posjetioci su mogli pogledati izložene radove koji su učestvovali na konkursu za izradu idejnog rješenja II faze Memorijalnog centra, te su imali priliku da razgovaraju sa autorima projekata.