Izložba "Jugoslavija 1989: još samo par godina za nas"
U Muzeju Grada Zenice, 17. oktobra 2019. godine je otvorena Izložba "Jugoslavija 1989: još samo par godina za nas".

Nakon Sarajeva i Jajca, u saradnji s Muzejem Grada Zenice Bošnjački institut predstavio je izložbu Jugoslavija 1989: još samo par godina za nas i u Zenici. Tema izložbe je 1989. godina i pad socijalizma u Jugoslaviji i Evropi. Na 24 panoa hronološki su prikazani najznačajniji događaji koji su obilježili 1989. godinu. Građa koja se koristila kao materijal u istraživačkom radu i pripremi izložbe su sedmični i dvosedmični časopisi iz svih bivših republika Jugoslavije, što je za rezultat imalo sagledavanje 1989. godine iz različitih pozicija i stavova. Odnosno, širu perspektivu i izbjegavanje jednostranih mišljenja i uvjerenja koja su se mogla nazrijeti u pojedinim listovima. Pored 24 panoa na kojima su prikazani politički, ekonomski i kulturni događaji iz 1989. godine, izložbu čine i eksponati poput popularnog gramafona Tosce, gramafonskih ploča, audio kaseta, časopisa, stripova itd. Izložba je nastala u okviru History Festa 2019. godine.

Galeriju slika možete pogledati OVDJE.


(Bošnjački institut)
 Izložba "Jugoslavija 1989: još samo par godina za nas"