Promocija monografije Mehmeda A. Akšamije „Alija M. Akšamija - monografija arhivografije (tom I i II)
Utorak, 3. april 2018. godine u 19:00 sati, Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića

U velikoj sali Gazi Husrev-begovog hamama 3. aprila sa početkom u 19:00 održaće se promocija monografije

 

Alija M. Akšamija - monografija arhivografije / Monograph of Archivography, tom I i II / volume I & II, autora Mehmeda A. Akšamije

 

Povodom promocije monografije autor će pokloniti Bošnjačkom institutu 50 fotografija iz ciklusa „slučajni prolaznici I i III“ svog oca Alije Akšamije koje će biti izložene u Mejdanu u Gazi Husrev-begovom hamamu.

Promotori knjige će biti akademik Muhamed Filipović, profesor emeritus Ibrahim Krzović, prof. dr. Ugo Vlaisavljević i književnik i leksikograf Valerijan Žujo.

Iz recenzije:

[...] Ono što želim izričito naglasiti je to, da se Mehmed A. Akšamija prihvatio predstavljanja očevog stvaralačkog djela nadasve angažirano i potpuno udubljen u doživljavanje njegovih fotografskih radova. Njihovo značenje je objasnio stručno i naučno kompetentno sa smišljeno postavljenim ciljem, na način da ih je sa vremenske distance smisleno “revalorizirao”, te ih sadržajno i vrijednosno uređene obuhvatio i kontekstualno sažeo u tematske cikluse. Time je postignuto da je autor monografiju istovremeno kritički doživljavao i samosvjesno u skladu sa nastajanjem realizirao.

... Nedvosmisleno stoje riječi: „Ova monografija je rearhiviran sadržaj Alijinog djelovanja ali i interpretacija tog sadržaja. Valja naglasiti, da je Mehmed A. Akšamija ne samo kao pisac i istraživač, štaviše i kao sasvim domišljen stvaralac zasnovao cjelovitu vizualnu sliku reprezentativne monografije, detaljno je grafički dizajnirao i brižljivo pripremio za štampu”.

(Akademik Stane Bernik)

Biografija:

Profesor Mehmed A. Akšamija, pedagog, teoretičar i stvaralac u oblasti fiksacije optičke slike odgovarajućim transformativnim postupcima, te dizajna i digitalne grafike, bio je šef odsjeka Grafičkog dizajna i šef Katedre za fotografiju i multimediju, te prodekan i dekan Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Profesor Akšamija je među osnivačima i redovnim članovima Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU i rukovodilac Odjeljenja za kulturološke nauke i umjetnost BANU. Nosilac je brojnih nagrada i priznanja za društveni angažman, znanstveno i kreativno djelovanje, kao i za učešće na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Mehmed Akšamija je potvrđen kao jedan između najdarovitijih umjetnika nove generacije uvrštavanjem ciklusa Praški metro - Harta ’79 u svjetsku historiju fotografije 20. stoljeća - Petr Tausk, Photography in the 20th century, London 1980. Također, zapaženo mjesto mu je dato i u monografiji evropskih pedagoga fotografskog medija - Aristidis Kontogeorgis, Creators of European Photography, Atina 2000.

Teorijske rasprave o kreativnim medijima objavljivao je u stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu, uz tri autorska i više koautorskih monografskih djela, uz zapaženo uredništvo kulturoloških, leksikografskih, znanstvenih izdanjā i biblioteka.

Monografiju je izdao autor uz pokroviteljstvo Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU (Sarajevo, 2016/2018.)


Promocija monografije Mehmeda A. Akšamije „Alija M. Akšamija - monografija arhivografije (tom I i II)