Promocija projekta Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i okrugli sto Otvoreni pristup znanju
Znanstveni portal je platforma za online digitalni repozitorij otvorenog pristupa koji okuplja znanstvene radove autora bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u inozemstvu, radove autora stranih državljana o Bosni i Hercegovini i radove autora bosanskohercegovačkih državljana i rezidenata nastale u inozemstvu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo

na promociju projekta

Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

i okrugli sto Otvoreni pristup znanju

koji će se održati u četvrtak, 16. novembra 2017. godine sa početkom u 11:00 sati

u Bošnjačkom institutu

Znanstveni portal je projekat Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića, koji prikuplja i objedinjuje bosanskohercegovačku znanstvenu produkciju koja nastaje u inozemstvu i stranu produkciju o Bosni i Hercegovini. U okviru projekta kreirana je platforma za online digitalni repozitorij otvorenog pristupa Znanstveni portal koji prikuplja znanstvene radove autora bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u inozemstvu, radove autora stranih državljana o Bosni i Hercegovini i radove autora bosanskohercegovačkih državljana i rezidenata nastale u inozemstvu.

Portal omogućava pohranu sadržaja u punom tekstu, bibliografije radova, biografske podatke, projekte i interese znanstvenika, na način i na razini pristupa koju su definirali sami autori, te informacije o znanstvenim konferencijama i skupovima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Osnovna ideja Portala je prikupljanje i razmjenjivanje znanstvenih sadržaja i informacija, te povezivanje znanstvenika i istraživača bosanskohercegovačke kulturne i znanstvene baštine kroz jedinstvenu i zajedničku platformu, koja će omogućiti umrežavanje znanstvenika, te razvijanje budućih znanstvenih projekata.  

Nakon promocije Znanstvenog portala održat će se okrugli sto pod nazivom Otvoreni pristup znanju, koji organizira Bošnjački institut u saradnji sa Katedrom za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Tokom okruglog stola razmatrat će se teme otvorenog pristupa znanju u online okruženju, mogućnosti i ograničenja njegovog korištenja, načini arhiviranja online i digitalnog sadržaja, te primjeri akademskih baza podataka otvorenog pristupa. Okrugli sto organizira se u cilju informiranja stručne i akademske zajednice o značaju i mogućnostima otvorenog pristupa znanju kao globalnom pokretu koji zagovara slobodan protok znanstvenih informacija i korištenje znanja bez ograničenja.  

P  R  O  G  R  A  M

PROMOCIJA PROJEKTA ZNANSTVENI PORTAL - BOŠNJAČKOG INSTITUTA – FONDACIJE ADILA ZULFIKARPAŠIĆA

11:00 – 11:20    Projekat Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

Mr. sc. Amina Rizvanbegović Džuvić, Bošnjački institut

11:20 – 11:40    Uloga i značaj Znanstvenog portala

Prof. dr. Fahrudin Rizvanebgović, Bošnjački institut

11:40 – 12:00    Znanstveni portal i memoria bosniaca  

Prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović, Filozofski fakultet Univerzitet u Sarajevu

 

12:00 – 12:20    Korištenje i upotreba Znanstvenog portala

Narcisa Puljek-Bubrić, Bošnjački institut

12:20 – 13:00    Ručak 

OKRUGLI STO OTVORENI PRISTUP ZNANJU

13:00 – 13:20     Predstavljanje pilot projekta repozitorija ORTEZ  na UNSA

Prof. dr. Senada Dizdar Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Dušanka Bošković Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu 

 

13:20 – 13:40    Selektivno arhiviranje sadržaja u otvorenom pristupu

Doc. dr. Lejla Hajdarpašić Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

13:40 – 14:00    Otvorenost: pitanje povjerenja?

Doc. dr. Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

14:00 - 14:20    Otvoreni pristup znanju između slobode i šunda

Saša Madacki, Univerzitet u Sarajevu

14:20 – 15:00    Autorska prava i digitalne kolekcije

Prof. dr. Iza Razija Mešević, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 
15:00 – 16:00    Diskusija 

(Bošnjački institut)
Promocija projekta Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i okrugli sto Otvoreni pristup znanju