Međunarodna naučna konferencija “Mak Dizdar: prvih stotinu godina”
Stogodišnjicu rođenja najznačajnijeg bosanskohercegovačkog pjesnika, Mehmedalije Maka Dizdara, Bošnjački institut obilježio je organiziranjem međunarodne, naučne i interdisciplinarne konferencije „Mak Dizdar : prvih stotinu godina“ od 19. do 22. oktobra 2017. godine u saradnji sa Fondacijom “Mak Dizdar” i Međunarodnim univerzitetom u Sarajevu.

Konferencija je okupila 70 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji su predstavili različita književna,  kulturološka, lingvistička, historijska, filozofska, sociološka i druga razumijevanja Dizdareva kako književno-umjetničkog, tako i naučno-stručnog rada, te pitanja njegova mjesta i uloge u bošnjačkoj, bosanskohercegovačkoj i nekadašnjoj jugoslavenskoj kulturi, ali i društvu uopće. Drugi aspekti konferencije bili su posvećeni razumijevanju djela Maka Dizdara u bibliografskoj i muzeološkoj perspektivi, neknjiževnim i umjetničkim medijima u predstavljanju njegovog djela, te metodičko-didaktičkom pristupu u tumačenju Makovog opusa u obrazovnom sistemu i nastavnoj praksi.

U uvodnim izlaganjima pozvanih predavača, prof. dr. Sanjina Kodrića sa Univerziteta u Sarajevu, akademika prof. dr. Tonke Maroevića iz Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, akademika prof. dr. Sveina Monneslanda sa Univerziteta u Oslu, prof. dr. Amile Buturović sa York univerziteta u Torontu, dr. Yuri Stoyanova sa Univerziteta u Londonu (SOAS) i prof. em. dr. Elbise Ustamujić sa Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, analizirano je raznoliko Makovo stvaralaštvo, od jedinstvenog književnog i stilskog izraza do Makovog poimanja čovjeka, te kulturnog i historijskog naslijeđa srednjovjekovne Bosne.

Izlaganjima i diskusijama prisustvovalo je preko 120 učesnika akademske, naučne i kulturne zajednice iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Nakon stručnog dijela organizirana je studijska posjeta učesnika nekropoli stećaka Radimlja, Stocu, mjestu Makovog rođenja i Makovoj hiži. 

Uz organizatore, održavanje konferencije pomogli su Općina Stari Grad Sarajevo, Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Fondacija La Terra Nostra.

Nakon održane konferencije u planu je priprema i štampanje  zbornika radova u kojem će biti predstavljeni i objedinjeni izloženi radovi o Makovom stvaralačkom opusu.

Konferencija je organizirana u cilju valorizacije, predstavljanja i promoviranja književnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva Maka Dizdara u modernom kontekstu. Makovo stvaralaštvo je neiscrpan izvor proučavanja naučnika u domenu književnosti, kulturno-historijskog naslijeđa, jezika, pisma, tradicije i historije. Analizirati Makova djela znači prodrijeti u historijski koncept kulture Bosne, u jezgro njenog razvoja, kada je bila najviše svoja, bosanska, narodna i jedinstvena.


Međunarodna naučna konferencija “Mak Dizdar: prvih stotinu godina”