Izložba o Mehmedaliji Maku Dizdaru „Zapisi o Maku“
Izložba je dio projekta „Ime moje škole“, kojeg Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića realizuje u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo, a u povodu obilježavanja stotinu godina od rođenja Maka Dizdara.

Izložbu „Zapisi o Maku“ priređuje Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo, a u povodu obilježavanja stotinu godina od rođenja Maka Dizdara. Izložba je dio većeg projekta pod nazivom „Ime moje škole“, koji će obuhvatati osnovne škole na području Općine i kroz pojedinačne izložbe predstavljati ličnosti po kojima one nose imena. Na izložbi će biti postavljena i originalna bronzana bista iz Zbirke umjetničkih djela Bošnjačkog instituta te umanjena reprodukcija tri metra visoke tapiserije Zapis o zemlji, djela Mersada i Sadike Berber, također iz Zbirke Bošnjačkog instituta. Koncepcija izložbe prati koncepciju zbirke „Kameni spavač“ i podijeljena je u četiri segmenta: Slovo o čovjeku, Slovo o nebu, Slovo o zemlji i Slovo o slovu. Na panoima i plakatima će na zanimljiv i ilustrativan način, prijemčiv i za učenike, biti prezentovan Makov život i djelo, dio njegovog bogatog književnog stvaralaštva, kao i neka od likovnih rješenja koja su krasila naslovnice i stranice njegovih zbirki. Svi štampani materijali sa izložbe će po završetku izložbe biti poklonjeni O.Š. Mehmedalija Mak Dizdar.

Izložba je uvrštena u program obilježavanja Dana i noći knjige koji će se održati u petak, 21. aprila, a posjetioci će je u Galeriji Općine Novi Grad moći pogledati od 20.4. do 3.5.2017. godine, u terminu od 8:00 do 16:30h. 

Naredna izložba projekta „Ime moje škole“, posvećena slikaru Behaudinu Selmanoviću, bit će otvorena već u oktobru ove godine.

 

O bisti Maka Dizdara koja će biti dijelom izložbe „Zapisi o Maku“

Bista Maka Dizdara iz Zbirke umjetničkih djela Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića djelo je vajara iz Gradačca, Ibrahima Bilajca (1930-1998) i prije rata 1992-1995. godine bila je postavljena u centralnom parku u Stocu. Početkom rata oštećena je mecima, a sačuvana je zahvaljujući Muharemu, rođaku Maka Dizdara koji ju je jedne noći skinuo sa postolja i sakrio je u podrum svoje kuće, da bi je nakon rata donio Makovom sinu Maji Dizdaru u Sarajevo.

Adil-beg Zulfikarpašić bio Makov je vjenčani kum i iskren prijatelj i poštovalac. Iako su ih nakon Drugog svjetskog rata životni putevi odveli u različitim pravcima, Adil-beg je cijeli život širio duh Makove poezije i čuvao sjećanje na prijatelja. Čuvši da se stolačka bista, oštećena gelerima i ratnim pustošenjima nalazi u Sarajevu, Adil-beg Zulfikarpašić pozvao je Maju Dizdara i izrazio namjeru da se bista izloži u Bošnjačkom institutu u Sarajevu. Nakon razgovora, Majo Dizdar je pristao pod uslovom da se načini odljev, ali na način da se oštećenja prekriju, te da se nova bista pokloni Stocu i vrati na njeno staro mjesto. Adil-beg je pristao i dao uraditi u Zagrebu odljev biste koja se sada nalazi u Stocu.

 

Izložba o Mehmedaliji Maku Dizdaru „Zapisi o Maku“