Međunarodni simpozij ISLAMSKA UMJETNOST U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, 25. oktobar 2017.
Simpozij želi ukazati na značaj likovnog i arhitektonskog naslijeđa islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini s ciljem pokretanja dijaloga o njenoj boljoj percepciji i novim perspektivama njenog razumijevanja. Prijave su otvorene za sve one koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni simpozij

Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 25. oktobar 2017.

 

POZIV ZA UČEŠĆE

 

Simpozij Islamska umjetnost u Bosni i Hercegoviniželi ukazati na značaj likovnog i arhitektonskog naslijeđa islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini s ciljem pokretanja dijaloga o njenoj boljoj percepciji i novim perspektivama njenog razumijevanja. Putem prezentiranja recentnih saznanja i promišljanja o islamskoj umjetnosti želi se inicirati niz projekata koji će doprinijeti adekvatnijem pozicioniranju ove umjetnosti u ukupnom kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine. Savremena tumačenja islamske umjetnosti i arhitekture, aktivna zaštita likovnog i arhitektonskog naslijeđa, uvid u umjetničke kolekcije, predstavljanje ideje Muzeja islamske umjetnosti, samo su neke od tema o koje će biti u fokusu ovog simpozija.

Prijave su otvorene za sve one koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Aplikantima se sugeriše da teme budu usmjerene prema jednoj od narednih oblasti:

·         arhitektura

·         kaligrafija

·         knjigovestvo

·         iluminacija

·         minijatura

·         ebru

·         ćilimarstvo

·         sepulkralna arhitektura i umjetnost nišana

·         arheologija

·         urbanizam

·         zaštita baštine (restauracija, rekonstrukcija, konzervacija, ...)

·         muzejske studije

·         kolekcije islamske umjetnosti

 

Prijava treba sadržavati:

 

·         Ime prijavljenog, njegovo/njeno zvanje i naziv institucije na kojoj djeluje

·         Naslov rada

·         Abstrakt (do 250 riječi)

·         Kraću biografiju (do 200 riječi u trećem licu)

·         Aktivnu email adresu

Prijave na bosanskom ili engleskom dostaviti do ponedjeljka 15. maja 2017. godine na adresu [email protected]

Na prijave će se odgovoriti do četvrtka 1. juna 2017. godine. Aplikanti čiji radovi budu prihvaćeni obavezuju se da će dostaviti konačnu verziju teksta do 20. septembra 2017. godine kako bi isti mogao biti uključen u zbornik simpozija. Radni jezici simpozija su bosanski i engleski. Smještaj je obezbijeđen za one predavače koji putuju više od tri sata ili dolaze izvan Bosne i Hercegovine.

Simpozij organizuju:

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Fakultet islamskih nauka, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova biblioteka, Vakufska direkcija, Orijentalni institut, Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić i Islamic Arts Magazine

Naučni odbor:

dr. Haris Dervišević, dr. Ćazim Hadžimejlić, dr. Zuhdija Hasanović, dr. Nusret Isanović, dr. Adnan Kadrić, dr. Dževada Šuško i Kenan Šurković

            Važni datumi:

·         Prijave poslati do 15. maja 2017.

·         Odgovor na prijave do 1. juna 2017.

·         Rok za dostavljanje radova 20. septembar 2017.

·         Datum održavanja simpozija 25. oktobar 2017.

·         Prijave poslati na [email protected]

 
 

Kontakt:

HARIS DERVIŠEVIĆ, dr. sc.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

m. +387 61 250 535

e. [email protected]

KENAN ŠURKOVIĆ

Islamic Arts Magazine

m. +387 61 335 997

e. [email protected]

 

 

English version

 
Međunarodni simpozij ISLAMSKA UMJETNOST U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, 25. oktobar 2017.