Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost
Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je do sada na poklon 110 publikacija od Fondacije za bibliotečku djelatnost

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića do sada je dobila na poklon 110 publikacija po Odluci o raspodjeli knjiga otkupljenih po Konkursu za 2014. godinu Fondacije za bibliotečku djelatnost. Riječ je o naslovima bosanskohercegovačkih izdavačkih kuća JU Centar za kulturu – Gradska biblioteka Bosanska Krupa, Libris d.o.o. (Sarajevo), Synopsis d.o.o. (Sarajevo),  IKD „University press“ d.o.o. (Sarajevo), Vrijeme d.o.o. Zenica, Dobra knjiga d.o.o. (Sarajevo), Rabic d.o.o. (Sarajevo), Connectum d.o.o. (Sarajevo), Tugra d.o.o. (Sarajevo), Institut za istraživanje zločina Univerziteta u Sarajevu, Velid Bajramović (Sarajevo), Bisera Suljić-Boškailo (Sarajevo), Enes Ratkušič (Mostar), Josip Muselimović (Mostar).

 
Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost