KONKURS za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje

KONKURS

za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici bachelor dodiplomskog ili postdiplomskog studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2014/2015. godini.

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da su redovni studenti bachelor dodiplomskog studija ili postiplomskog studija na Univerzitetu u Bihaću u školskoj 2014/2015. godini;
 • da su ostvarili prosječnu ocjenu 9,5 u toku dodiplomskog ili postdiplomskog studija
 • da tokom studija nisu obnavljali godinu.

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:

 • ostvareni uspjeh u toku studija, minimalan prosjek ocjena 9,5;
 • najveći broj bodova tokom školovanja;
 • ostvareni rezultati na državanim, evropskim i svjetskim takmičenjima u određenoj oblasti;
 • materijalno-socijalni status;
 • državljanstvo BiH

  Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2014/2015. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM.  

Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrda o državljanstvu
 • uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2014/2015. godinu studija u statusu redovnog studenta na Univerzitetu u Bihaću;
 • uvjerenje Univerziteta u Bihaću o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 9,5) u toku predhodnih godina studija;
 • uvjerenje Univerziteta u Bihaću da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu;
 • uvjerenje o bodovanju tokom studija;
 • dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju iz određene oblasti;
 • molba (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića;
 • dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za predhodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje);
 • izjava kandidata da ne prima kredit ili stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini).

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren do 28. novembra 2014. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71000 Sarajevo.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća. 

 

Upravni odbor Bošnjačkog instituta

U Sarajevu, 3.11.2014.
Broj: 122-KO-11/14

 

KONKURS za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić