Konkurs za stipendiju

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje

KONKURS

za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici bachelor dodiplomskog ili postdiplomskog studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2013/2014. godini.

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

-         da su državljani Bosne i Hercegovine;

-         da su redovni studenti bachelor dodiplomskog studija ili postiplomskog studija na Univerzitetu u Bihaću u školskoj 2013/2014. godini;

-         da su ostvarili prosječnu ocjenu 9,5 u toku dodiplomskog ili postdiplomskog studija

-         da tokom studija nisu obnavljali godinu.

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:

-        ostvareni uspjeh u toku studija, minimalan prosjek ocjena 9,5;

-        najveći broj bodova tokom školovanja;

-        ostvareni rezultati na državanim, evropskim i svjetskim takmičenjima u određenoj oblasti;

-        materijalno-socijalni status;

-        državljanstvo BiH

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2013/2014. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM.

Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-        potvrda o državljanstvu

-        uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2013/2014. godinu studija u statusu redovnog studenta na Univerzitetu u Bihaću;

-        uvjerenje Univerziteta u Bihaću o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 9,5) u toku predhodnih godina studija;

-        uvjerenje Univerziteta u Bihaću da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu;

-        uvjerenje o bodovanju tokom studija;

-        dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju iz određene oblasti;

-        molba (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića;

-        dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za predhodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje);

-        izjava kandidata da ne prima kredit ili stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini).

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren do 25. novembra 2013. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71000 Sarajevo


Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća. 

 

Upravni odbor Bošnjačkog instituta

U Sarajevu, 23.10.2013.
Broj: 79-KO-23-10/13

 


Konkurs za stipendiju