Forum Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpašića

Čast nam je pozvati Vas na Forum Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpašića u utorak, 2. jula 2013. u 19:00 sati

Popis 2013: pitanja i izazovi

Učesnici Foruma

dr. Halid Genjac, dr. Senadin Lavić, mr. Denisa Sarajlić - Maglić,

dr. Hilmo Neimarlija i dr. Tarik Zaimović


Forum Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpašića