6. međunarodna konferencija BAM 2012.
Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

Link: Program konferencije


6. međunarodna konferencija BAM 2012.