Predstavljena knjiga ''Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)'' autora Denisa Bećirovića
O knjizi su govorili akademik prof. dr. Enes Karić, prof. dr. Husnija Kamberović, prof.dr. Zijad Šehić i prof.dr. Ismet Bušatlić.

Bošnjački institutFondacija Adila Zulfikarpašića je u srijedu, 7. marta 2012. godine u saradnji sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Medžlisom Islamske zajednice Zagreb i Institutom za istoriju Sarajevo organizovao dugo očekivanu promociju knjige Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953) autora doc. dr. sc. Denisa Bećirovića.

U prisustvu izuzetno velikog broja zainteresiranih posjetitelja, o knjizi su, osima autora govorili akademik prof. dr. Enes Karić, prof.dr. Husnija Kamberović, prof.dr. Zijad Šehić i prof.dr. Ismet Bušatlić koji su istakli da su u knjizi obrađene za Islamsku zajednicu vrlo važne činjenice koje će, na ovaj način biti otete zaboravu. Predstavljanje knjige moderirao je Dževad Jogunčić.

Bećirović je, kazao je akademik prof. dr. Enes Karić, s objektivnog, naučnog stajališta dao izvanrednu analizu adaptiranja Islamske zajednice u ovom vremenskom razdoblju:

Dobro je da ovu knjigu nije napisao profesor teologije jer u njoj nema vjerske patetike već je sazdana objektivnom metodologijom.

Knjiga donosi i niz dokumenata o izgubljenim vakufima, stradanjima imama, odlasku na hadž, a sve u teškom razdoblju za Islamsku zajednicu. Zanimljiv je podatak da u periodu od 1945 - 1953. nije bilo niti jednog svršenika Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, a da je na hadž otišlo tek pet hadžija i to 1949. godine.

Prof.dr. Zijad Šehić istakao je da je ova tema u bosanskohercegovačkoj historigrafiji bila marginalno predstavljena te da je ovo prvi put da se sistematski istraživala:  Brojni arhivski fondovi su istraženi za ovu namjenu i sve u svemu govorimo o pionirskom zahvatu i fundamentalnom djelu kada je u pitanju historiografija Islamske zajednice.

Sam autor, doc. dr. sc. Denis Bećirović, naglasio je da je bosanskohercegovačka historija od 1945. godine samo fragmentarno obrađena. Mi još uvijek nemamo ni približno dovoljno naučnih radova koji govore o toj savremenoj historiji BiH. Do sada su u historiografiji dominirala pitanja diplomatske, političke i ekonomske historije, a da je ona koja u fokusu ima vjerske zajednice vrlo malo istražena, pojasnio je Bećirović.

Knjigu je objavila Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske iz Zagreba u saradnji sa Medžlisom islamske zajednice Zagreb i Institutom za istoriju Sarajevo, a predstavlja doktorsku disertaciju doc. dr. sc. Denisa Bećirovića.


Predstavljena knjiga ''Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)'' autora Denisa Bećirovića