Digitalizirana rukopisna zbirka Bošnjačkog instituta
Za godinu dana digitalizirano 745 rukopisa

U saradnji sa Centrom za kulturu i kulturno naslijeđe Juma al-Majid iz Dubaija, Bošnjački institut je digitalizirao orijentalnu rukopisnu zbirku od 745 kodeksa (1200 djela) na arapskom, perzijskom, turskom i bosanskom jeziku od 14. do 19. stoljeća.

Uspješnom realizacijom projekta omogućena je veća dostupnost rukopisne građe za sve zainteresirane naučnike i istraživače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, trajna zaštita i konzervacija rukopisne zbirke, te rekonstrukcija i afrimacija bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa.

U planu je kreiranje virtualne biblioteke orijentalnih rukopisa, te digitaliziranje drugog dijela specijalnih zbirki (stare i rijetke knjige, bosanskohercegovačke štampe, kartografske građe i zbirke razglednica).

Sve informacije o načinu korištenja digitalne građe dostupne su preko e-maila [email protected]


Digitalizirana rukopisna zbirka Bošnjačkog instituta