Književne večeri sa Dževadom Karahasanom i Enesom Karićem
U skopu Dana o Allahovom Poslaniku ’’Selam, ja Resulallah’’

Manifestacija Dani o Allahovom poslaniku Selam, ja Resulallah koja inače traje od 27. januara do 24. februara 2012. godine, ima za cilj da promovira univerzalne vrijednosti iz Poslanikova života: ljubav, suživot, mir i poštovanje čovjeka; istakne naša najdublja i najtanahnija osjećanja ljubavi i poštovanja prema ljudskoj i poslaničkoj veličini Muhammeda, a.s.; i podstakne kreativne sposobnosti djece i mladih koji će biti aktivno uključeni u realizaciju programa.

Dane o Allahovom Poslaniku tradicionalno organizira Medžlis Islamske zajednice Sarajevo povodom obilježavanja 12. rebiu-l-evvela, dana rođenja poslanika Muhamemda a.s. u sklopu ovogodišnje manifestacije, u Bošnjačkom institutu su se održale dvije književne večeri.

Veče sa Dževadom Karahsanom

Posjetitelji su 1. februara 2012. godine imali prliku da se druže sa Dževadom Karahasanom, bosanskohercegovačkim književnikom, dramatičarem, esejistom i romanopiscem. Karahasanova djela se odlikuju modernističkim i inovativnim pripovjednim tehnikama u kojima se miješaju žanrovske karakteristike, esejizacija i dramatizacija proze, kao i bogatstvo jezika. Društvo Heinrich Heine iz Düsseldorfa odlikovalo ga je nedavno za eseje i njegovu umjetnost tumačenja kojom spaja sveukupnu zapadnu i istočnu kulturu i tako ukazuje na spoj njihovih tradicija kroz historiju.

Razgovor o romanima Enesa Karića – Pjesme divljih ptica i Jevrejsko groblje

U četvrtak, 9. febraua 2012. godine, zainteresirani su se družili sa još jednim značajnim piscem i misliocem Enesom Karićem, razgovarajući o njegovim romanima Jevrejsko groblje i Pjesme divljih ptica.  O piscu i njegovim djelima govorili su prof. dr. Hilmo Neimarlija i književnik Hadžem Hajdarević, a voditelj večeri je bio Semedin Kadić. Poseban akcenat je bio na njegovom posljednjem djelu o Jevrejsko groblje o kojem se već mnogo pisalo. Enes Karić kroz metaforu jevrejskog groblja mudro i odvažno dovodi u korelaciju povijesni udes jevrejskog i bošnjačkog naroda na europskom tlu.


Književne večeri sa Dževadom Karahasanom i Enesom Karićem