Promovirana knjiga Adnana Jahića
''Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941)''

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941) autora Adnana Jahića promovirana je 29. juna. Knjiga je izašla je u izdanju Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju i Islamske zajednice u Hrvatskoj – Medžlis Islamske zajednice Zagreb.

O knjizi, sam autor naglašava: Vrijeme između dva rata predstavlja burno razdoblje ukupne bosanskohercgovačke historije, kada su se mnoge ustanove i institucije borile za svoj status u jednom novom političkom, državnom, pravnom i kulturnom kontekstu, pa i sama Islamska zajednica. Cilj je bio da monografski obradim sve ono što je bilo bitno za život te zajednice. To onda podrazumijeva i život bosanskih muslimana, jer je Islamska zajednica bila neraskidivi akter svih tokova koji se tiču vjerskog, političkog i kulturnog života. Težio sam da predstavim jedan širi horizont zbivanja u tom vremenu nakon Prvog svjetskog rata.

Predstavljanje knjige organizirao je Bošnjački institut u saradnji sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju i Medžlisom Islamske zajednice Zagreb. O knjizi su, osim autora, govoriti i Meho Šljivo, Husnija Kamberović i Enes Karić.

Promotor Enes Karić, između ostalog, je rekao: Potrebno je da ovu knjigu čitaju u prvom redu političari, pa profesori, studenti... jer ona govori o odrastanju veoma značajnih ideja.

Svijest o vlastitoj prošlosti sastavni je dio identiteta svakog naroda i, ukoliko ne budemo pisali o tome, bojim se da će to napraviti neko drugi, a nama ostaje da se nadamo da će pri tome pisati objektivno i precizno, istakao je autor .

 


Promovirana knjiga Adnana Jahića