Promovirana knjiga „BALKAN ARMS - BALKANSKE ČAKIJE I NOŽEVI“ autora Tarika Kože

Knjiga „BALKANSKE ČAKIJE I NOŽEVI XVIII-XIX“, autora Tarika Kože, kolekcionara koji već dvadestak godina živi u Španiji, promovirana je i predstavljena publici 13.oktobra u organizaciji IKD University Press.d.o.o. Sarajevo i Bošnjačkog instituta - Fondacija Adila Zulfikarpašića.

O knjizi su, pored autora, govorili prof. Senad J. Hodović, muzejski savjetnik i Adnan Muftarević arheolog i viši kustos.

U predstavljanju knjige prof. Hodović je govorio o mjestu oružja u individualnoj i kolektivnoj svijesti, te istakao da pored upotrebne vrijednosti, veoma veliki značaj ima i statusno značenje oružja i da za kolekcionare, historičare umjetnosti, muzeologe, etnologe predstavlja izazov u naučnom pogledu. Također je istakao da je autor Tarik Kožo, sa svojim bogatim iskustvom kolekcionara postao izvrstan i priznat poznavalac ove materije među kolekcionarima.

Adnan Muftarević je rekao da je ova knjiga slična drugima koje su se bavile ovom temom, ali da do sada niko nije ovako detaljno opisao noževe na preklapanje, čakije, a poznato je koliko se ta vrsta noževa koristila kod nas. Muftarević dalje ističe da knjiga u dovoljnoj mjeri ima i historiografsku vrijednost, premda autor nije profesionalni historičar ili etnolog. Također je ukazao na to da je knjiga zanimljiva i s aspekta kolekcionarstva, jer većina predmeta obrađenih u knjizi pripada autorovoj privatnoj zbirci.

Autor knjige, gospodin Kožo je u svom izlaganju posebno istakao da o noževima ne treba razmišljati u negativnom kontekstu, te da noževi mogu biti i ukras, i da su uglavnom bili sastavni dio opreme  i pribora muškarca, žena i dječaka. Sakupljanjem se bavi dvadesetak godina, a specijalizirao se za Balkansko područje. Učestvovao je i kupovao na brojnim aukcijama na Zapadu, tj, u Italiji, Austriji i Njemačkoj, a ima čakija i noževa koje je nabavio i iz SAD-a. Najstarije sječivo koje posjeduje, proizvedeno je u Kotoru 1769. godine, a najdraži mu je nož na kojem piše Sarajevo, ali je pisano zdesna na lijevo te pretpostavlja da je proizvedeno u vrijeme kada je Bosnu okupirala Austro-Ugarska.

 


Promovirana knjiga „BALKAN ARMS - BALKANSKE ČAKIJE I NOŽEVI“ autora Tarika Kože