Održana promocija knjige "Najčešći deformiteti kičmenog stuba i lokomotornog aparata djece i omladine"

Knjiga pod nazivom "Najčešći deformiteti kičmenog stuba i lokomotornog aparata djece i omladine" autora: Mirsada Muftića, Ismeta Gavranakapetanovića, Jasne Bašić, Amre Hadžimuratović Čustović, Aide Hadžimurtezić i Gorana Pavlovića promovirana je 5. oktobra 2010. godine, a promotor je bio prof.dr. Faris Gavrankapetanović.

Naime, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Općom bolnicom "Prim.dr. Abdulah Nakaš" , implementirao je projekat pod nazivom "Prevencija i rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata i deformiteta kičmenog stuba, predškolske i školske djece sa područja Kantona Sarajevo i njihovo uključivanje u program rane rehabilitacije".

Projekat je bio isključivo namjenjen djeci i omladini, odnosno preveniranju, skriningu i rehabilitaciji školske djece sa deformitetom kičmenog stuba. U tom smislu, jedna od aktivnosti je i štampanje stručne literature, a današnja promocija knjige je potvrda aktivnosti na implementiranju projekta.
Održana promocija knjige "Najčešći deformiteti kičmenog stuba i lokomotornog aparata djece i omladine"