Međunarodni simpozij o Muhamedu Tajibu Okiću, 28. i 29. juni 2010.
Simpozij o Muhamedu Tajibu Okiću održan je 28. i 29. juna 2010, pod visokim pokroviteljstvom čelnih ljudi islamkih zajednica u Bosni i Hercegovini i Republici Turskoj. Na otvaranju simpozija bili su prisutni prof. dr. Mustafa Cerić i prof, dr. Alija Bardakoglua. Organizator simpozija je WONDER iz Beča, a učesnici su bili istaknuti profesori iz naše zemlje i Republike Turske.

Simpozij o Muhamedu Tajibu Okiću održan je 28. i 29. juna 2010, pod visokim pokroviteljstvom čelnih ljudi islamkih zajednica u Bosni i Hercegovini i Republici Turskoj. Na otvaranju simpozija bili su prisutni prof. dr. Mustafa Cerić i prof, dr. Alija Bardakoglua. Organizator simpozija je WONDER iz Beča, a učesnici su bili istaknuti profesori iz naše zemlje i Republike Turske.

Muhamed Tajib Okić je bio veliki intelektualac, istaknuti društveni radnik i čovjek koji je do posljednjeg dana svog života podučavao druge onome što je znao bolje od njih. Predavao je na Unmiverzitetima u Ankari, Erzurumu, Konji i Izmiru. Pisao je na bosanskom, turskom, arapskom i francuskom jeziku. Njegova privatna biblioteka nalazi se na Ilahijat fakultetu u Izmiru. Prof. Okić je preselio na ahiret 1977. godine i ukopan je na mezarju Bare u Sarajevu. Iako je najveći dio svoga akademskog rada proveo u Turskoj, on je izrazio želju da bude ukopan u svojoj zemlji. Tu želju su mu, iako sa velikim teškoćama, uspjeli ispuniti njegovi učenici.

U modernoj Republici turskoj nije moguće govoriti o islamskim znanostima bez Tajiba Okić. On je bio obnovitelj, utemeljitelj i graditelj te znanosti od 1949. godine kada se osniva prvi Teološki fakultet u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankara. Od tada prof. Okić proizvodi profesore koji će ga naslijediti na mnogim katedrama širom Turske. Negove prepiske sa našim ljudima nisu prestajala sve do njegove smrti, stoje samo potvrda koliko mu je nedostajala zemlja koja ga ni mrtvog nije htjela primiti.

Simpozij o Muhameu Tajibu okiću je naš pokušaj da se zhvalimo ovom velikom čovjeku na svemu što je učinio za dobro naših ljudi i naših prijatelja u Turskoj. Današnja Turska je rezultat i njegovog dugogodišnjeg, upornog, predanog rada.

U programu simpozija bile su teme koje se bave djetinjstvom prof. Okića, njegovim školovanjem, porijeklom njegove porodice, radovima na jezicima na kojima je pisao, dipronisu koji je dao pojedinim znastvenim disciplinama i općenito razvoju teoloških fakulteta u Turskoj.


(Bošnjački institut)
Međunarodni simpozij o Muhamedu Tajibu Okiću, 28. i 29. juni 2010.