„Osmansko naslijeđe na Balkanu“
Saradnjom Centra za civilizaciju Balkana BALMED i Osmanskog arhiva republike Turske, realizirala se izložba dokumenata pod nazivom „Osmansko naslijeđe na Balkanu“.

Cilj predstavljanja ove izložbe je da se pokažu kroz dokumente, primjeri osmanske vanjske i unutrašnje politike u Osmanskoj carevini.

U svom obraćanju na otvaranju Suleyman M. Hangan, direktor centra je rekao da je Osmanska carevina vladala od srednje Evrope do Arabijskog poluotoka gotovo 6 vjekova, i da taj nimalo lak zadatak nije ostvaren samo kontroliranjem teritorija već i osvajanjem srca ljudi različitih vjera, nacija i kultura.

Govoreći o dokumentima na postavljenoj izložbi mr. Amina Šiljak-Jasenković je istakla značaj autentičnih izvora i njihovog proučavanja, a koji govore o teleranciji naspram mita o zulumu.

Izložba će biti postavljena do 16. marta i moći će se vidjeti u toku radnog vremena u Institutu.


(Bošnjački institut)