“Caravan of Dreams“
4. februara 2010. je u Bošnjačkom institutu predstavljena nova knjiga uglednog konceptualnog umjetnika, koji trenutno živi u Švedskoj, Damira Nikšića, “Caravan of Dreams“. Knjiga, u kojoj se nalaze Nikšićeve fotografije, propituje, kako kaže, evropski san.

"Karavan snova" je moja analiza Evrope 21. vijeka i govori o jednoj novoj kategoriji, muslimanskim Evropljanima kao naciji. Cilj mi je da se i u umjetnosti napravi kategorija muslimanskoevropska umjetnost kao što u Americi postoji afroamerička. Zapravo, želim ustanoviti da ne postoje neevropljani, nego da su svi oni koji žive u Evropi, bez obzira odakle su došli, Evropljani“, pojasnio je Damir Nikšić.

Publikaciju je na engleskom jeziku objavila "Dobra knjiga" iz Sarajeva, a Nikšićev projekt podržao je Švedski fond za umjetnost.

Iako je na engleskom, naš umjetnik kaže da će, ukoliko bude interesovanja, "Karavan snova" biti preveden i na bosanski jezik.


(Bošnjački institut)
“Caravan of Dreams“