Dodjela stipendije i koncert
Koncert u čast Adil-begu Zulfikarpašiću

U četvrtak, 10. decembra je u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića održan je koncert u čast Adil-begu Zulfikarpašiću.

Kao ljubitelj muzike, Adil-beg je uvijek nastojao da izađe u susret muzičarima i umjetnicima, profesorima i studentima. Posebnu je podršku davao mladim muzičarima i studentima, jer kako je sam govorio, „Bošnjački institut je osnovao sa namjerom da omogući našoj naučnoj i umjetničkoj mladeži da stekne obrazovanje i da nađe odgovore na niz raznih pitanja, da se naoruža intelektualno ...“

Profesor violončela na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Yevgeny Xaviereff je u znak prijateljstva, poštovanje i zahvalnosti za pruženu dugogodišnju podršku i općenito djelo Adil-bega, dao inicijativu, odabrao program i zajedno sa Amirom Saračevićem, Milanom Lucićem i Ansamblom violončela Muzičke akademije u Sarajevo izveo prekrasan koncert.

Ta svečanost je kulminirala uručenjem godišnje nagrade koju sada već drugu godinu Bošnjački institut dodjeljuje najuspješnijem studentu/ici Univerziteta u Bihaću.

Dobitnica ovogodišnje nagrade je studentica postdiplomskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Jasmina Bešlagić, čiji je prosjek ocjena i ukupan angažman izdvojio od ostalih kandidata prijavljenih na konkurs. Jasmina Bešlagić radi kao asistentica na Pravnom Fakultetu, a ova nagrada je sigurno samo početak šire saradnje između nje, njenih studenata i Bošnjačkog instituta.

Podsjećamo, Univerzitet u Bihaću je povodom proslave 10 godina rada i djelovanja Univerziteta, 2007. godine dodijelio Diplomu počasnog doktora pravnih nauka akademiku Adil-begu Zulfikarpašiću, za, citiramo „izuzetno, visokomoralno i općeljudsko djelovanje na promociji mira, tolerancije, čuvanja identiteta bošnjačkog naroda, doprinos odbrani BiH, zaštiti ljudskih prava, razvoj društvene misli na polju pravnih i humanističkih nauka, političkoj pluralizaciji BiH, dugogodišnji rad na unapređenju nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, te nemjerljiv doprinos u razvoju naučnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine kroz osnivanje i rad Bošnjačkog instituta.“ To je ujedno prvi počasni doktorat kojeg je ovaj Univerzitet dodijelio.

Adil-beg Zulfikarpašić je i tom prilikom naglasio da je školovanje i stjecanje znanja osnov za razvoj i napredak Bosne i Hercegovine, da je znanje naša najveća snaga, da se jedino naukom može „osvjetlati obraz ove zemlje“, te da moramo raditi na tome da se naša omladina školuje i ostane u Bosni i Hercegovini. Godišnja nagrada koju dodjeljuje Bošnjački institut je doprinos Adil-begovim nastojanjima i nastavak njegovog djela.


(Bošnjački institut)
Dodjela stipendije i koncert

Jasmina Bešlagić sa članovima UO Bošnjačkog instituta