Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. 1/1, ½, 2, 3 - Sarajevo : Bošnjački institut Zürich, Orijentalni institut Sarajevo.

680 str. ; 24 cm.
ISBN: 9958-743-01-9


Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine predstavlja kronološki posljednji popis te vrste koji je vršila osmanska administracija u svim svojim oblastima, pa i u Bosni. Popisi (tur. defter) su vršeni od XV do početka XVII stoljeća, i to s ciljem upisa poreskih obveznika. Stoga ovi popisi predstavljaju vrlo vrijednu izvornu građu o naseljenosti Bosne i Hercegovine, konfesionalnoj strukturi stanovništva, migracijama, privrednom razvoju, urbanizaciji, vakufima. Popisi su vršeni na turskom jeziku, arapskim pismom, i to specifičnom grafijom za ovakvu vrstu izvora. Stoga je njihovo čitanje, dešifriranje i prevođenje, kao i pripremanje za štampu vrlo ozbiljan i složen posao i zahtijeva veliko iskustvo u osmanistici.

Ovaj Opširni defter Bosanskog sandžaka iz 1604. godine preveli su i pripremili za štampu rahm. Dr Adem Handžić, Amina Kupusović i Mr Snježana Buzov, a u završnoj fazi u pripremanje za štampu se uključila i Mr Lejla Gazić, kao i nekoliko mlađih saradnika Orijentalnog instituta, te Bošnjački institut – fondacija Adila Zulfikarpašića sa svim svojim potencijalima, angažirajući čitav niz saradnika i zamašna materijalna sredstva. Zahvaljujući saradnji Bošnjačkog i Orijentalnog instituta, došlo je do realizacije izdanja ovog izvora od neprocjenjive vrijednosti za povijest Bosne. Građa iz ovog popisa pruža pouzdane podatke o našoj prošlosti koje nije moguće zaobići u pisanju budućih historija Bosne i Hercegovine.