Loidolt, Eduard
Sarajevo - akvareli 1880-1882. (Razglednice 15 kom.)


Sarajevo - akvareli 1880-1882.