Loidolt, Eduard
Akvareli iz Bosne i Hercegovine = Aquarelles from Bosnia and Herzegovina 1880-1882. - Sarajevo : Bošnjački Institut Cirih,                Odjel Sarajevo, 1999

221 str. : ilustr. ; 29 cm.
ISBN: 9958-743-00-0 

 

        

Akvareli iz Bosne i Hercegovine 1880-1882.

Bogato opremljena dvojezična monografija akvarela austro-ugarskog oficira Eduarda Loidolta koji je boravio u Bosni i Hercegovini od 1879 do 1882. godine. Loidoltova zbirka akvarela prikazuje različite teme i motive tadašnje bosanske zbilje. U ovoj monografiji predstavljene su gradske vedute i arhitektonski objekti Sarajeva i drugih gradova BiH, zatim prizori gradskog života, folklorni motivi, vojni motivi, kule i odžaci te planinske vedute. Ovo izdanje praćeno je mapom od 15 reprodukcija te 3 kompleta odabranih razglednica sa motivima iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine.