Hodžić, Mirsada – Kanita
Iz nanine sehare / autor izlozbe Hodžić, Mirsada – Kanita.

Sarajevo : Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikarpašića,
2004. – 20 str. : ilustr. ; 21 cm. katalog

Iz nanine sehare