ZBORNIK TEKSTOVA
Međunarodnog naučnog simpozija "Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića" : Sarajevo
Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2015.

382 str. : ilustr. ; 27 cm.
ISBN: 978-9958-743-23-8

ZBORNIK TEKSTOVA Međunarodnog naučnog simpozija