Online katalog biblioteke
Jedan klik mišem omogućava pretragu preko 100 000 bibliotečkih jedinica...
Preko 100.000 bibliotečkih jedinica, 3.000 naslova periodičnih publikacija, 5.000 članaka, oko 10.000 naslova iz specijalnih zbirki

Jedan klik mišem omogućava pretragu preko 100 000 bibliotečkih jedinica, 3000 naslova periodičnih publikacija, 5000 članaka i oko 10 000 naslova iz fonda specijalnih zbirki: stara i rijetka građa, kartografska građa i zbirka razglednica.


Elektronski katalog biblioteke omogućava dvije vrste pretrage:

Osnovno pretraživanje
Osnovno pretraživanje omogućuje Vam pretraživanje po jednoj ključnoj riječi, pojmu ili izrazu. Za razliku od komandnog i izbornog pretraživanja koje Vam omogućuje pretraživanje kategorija koje želite, osnovno pretraživanje predstavlja i tzv. opće pretraživanje koje Vam na osnovu jedne ključne riječi daje veliki broj rezultata izvedenih iz svih polja u kataloškom zapisu. Osnovno pretraživanje se preporučuje u onim slučajevima kada Vas zanima određeni pojam ili tema a ne znate ime autora ili naslov knjige.  

Komandno pretraživanje
Komandno pretraživanje omogućuje Vam pretraživanje po određenim kategorijama kao što su 'Autor', 'Naslov', 'Tema' itd. Rezultati su poredani abecednim redom.
 
Izborno pretraživanje
Izborno pretraživanje omogućuje Vam pretraživanje različitih kategorija ('Autor', 'Naslov' ili 'Izdavač') istovremeno.

Ovdje možete pristupiti elektronskom katalogu biblioteke. 

2014-12-12 09:27:09
Poklon Fondacije za izdavaštvo

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je na poklon 221 publikaciju od Fondacije za izdavaštvo

Detaljnije

2014-12-12 09:26:09
Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je do sada na poklon 110 publikacija od Fondacije za bibliotečku djelatnost

Detaljnije