Kjell Magne Bondevik
Počasni član Senata Bošnjačkog instituta - Fondacija Adila Zulfikarpašića.

Bivšem premijer Norveške, K. M. Bondeviku uručena je plaketa počasnog člana Senata Bošnjačkog instituta povodom gostovanja na 6. Forumu Bošnjačkog instituta koji je bio organiziran u saradnji sa Madridskim klubom, udrugom 77 bivših šefova država i vlada. Tema Foruma je bila Demokratsko liderstvo u različitostima – Shared Societies : Democratic Leadership in Differences.

Kjell Bondevikovo izlaganje se odnosilo na njegove aktivnosti unutar Oslo centra za mir, čiji je osnivač i predsjednik. Posebno su bila interesantna njegova iskustva s obzirom da je po vokaciji i bivši protestantski sveštenik.

Biografija K. M. Bondevika

Rođen 3 septembra 1947. g., Molde, Norveška.  
Norveški političar i luteranski sveštenik

Na Univerzitetu u Oslu studirao je teologiju i bio član udruženja Norveških mladih hrišćanskih demokrata. Izabran je za člana parlamenta Norveške 1973. g. i na toj funkciji je ostao sve do 2005. g.

Od 1975.-2005. bio je član Hrišćanske narodne stranke takođe nazvane i Hrišćanskom demokratskom strankom. Zaređen je za luteranskog sveštenika 1979. g. 1989. g. je imenovan za ministra vanjskih poslova.

Bio je premijer Norveške od 1997.-2001. i ponovo od 2001.-2005. g. sa najdužim mandatom neo-socijalističkog premijera od Drugog svjetskog rata. Od 2006.-2007. g. izvršavo je dužnost specijalnog izaslanika za Afriku.

Osnivač je i predsjednik Oslo centra za mir i ljudska prava.


Objavljena djela:

Et liv i spenning (A life of excitement/tension). 2006.