O Bošnjacima i Islamu
O Bosni, vjeri, povijesti, toleranciji, suživotu...
Citati iz knjige Šaćira Filandre i Enesa Karića: Bošnjačka ideja, izd. Globus, Zagreb, 2002

O ISLAMU U BOSNI
''U ovim bosanskim prostorima islam dobija nove dimenzije. To nije vjera ostataka turske okupacije, to više nije 'bara ni rukavac koji će usahnuti', to postaje vjera suverenog naroda, koji je starosjedilac u Bosni...''

Bosna i bošnjaštvo, 1990.
 
O BOŠNJAŠTVU
''Greška je kad se govor o bošnjaštvu shvata kao da neko, eto, hoće da naturi narodu Bosne nešto novo; da je Kalaj zakasnio sa svojom idejom... Bošnjaštvo je staro koliko i prve državne i političke zajednice na prostoru Bosne. U osmom stoljeću prvi put se spominje Bosna i Bošnjaci.''
 
Bošnjak Adil Zulfikarpašić, 1994.

''Bošnjaci Muslimani su otporni i imuni na nacionalističke krajnosti u svojoj sredini i nadam se da će takav bošnjački nacionalizam i dalje imati najpogodniji utjecaj i jačati atmosferu zajedničkoga života, nacionalne snošljivosti i vjerske tolerancije u Bosni.''

  Ključnih pet, 1990.

''Bošnjaštvo je uvijek u sebi uključivalo stanovnike Bosne, a kroz čitavu historiju u Bosni je živjelo izmiješano stanovništvo: bogumili, katolici i pravoslavci. Zato bošnjaštvo muslimana u svojoj naravi ne može biti neprijateljsko prema drugima, poimenice Srbima i Hrvatima, slično kao što i islam vjeruje i propovijeda da su Mojsije i Isus Božiji poslanici kao i Muhammed i da su kršćani i Židovi sljedbenici Knjige i njihova braća.''

Iz jednog intervjua datog 1986.

''Ja sam (...) rekao da i oni Muslimani koji se nacionalno opredijele kao Hrvati ili Srbi u duši ostaju Bošnjaci i da je praksa pokazala da se oni uvijek vraćaju bošnjaštvu. Tada sam rekao da je kod Muslimana njihovo hrvatstvo ili srpstvo političko, a bošnjaštvo njihovo nacionalno opredjeljenje, što se odnosilo i na moje aktivnosti u mladosti.''

Jugoslavija: suočavanje sa sudbinom, 1990.
 
O MUSLIMANIMA
''Četiri milijuna muslimana u Jugoslaviji nikada neće biti uništeni. Ogromna većina muslimana jesu vjernici. Istina, neki ne prakticiraju svoju vjeru, ali ne namjeravaju se vjere odreći.''

Iz intervjua londonskom časopisu Arabia 1984.