Usluge
Najveće blago Bošnjačkog instituta
Biblioteka raspolaže sa više od 100 000 bibliotečkih jedinica sa oko 3000 naslova periodičnih publikacija

Informacije o uslugama biblioteke  

Kakvu uslugu možete očekivati?

 • Biblioteku pristupačnu za korištenje akademskoj javnosti
 • Da Vam se pruži ljubazna i efikasna usluga
 • Dostupna i najnovija izdanja

Biblioteka nudi:

 • Monografske publikacije
 • Periodična izdanja
 • Referentnu građu
 • Geografske i historijske karte
 • Neobjavljene rukopise
 • Orijentalne rukopise
 • Audio – video materijal

Elektronski katalog biblioteke:

 • Elektronski katalog biblioteke EOS Web

Priručni katalozi i bilteni:

 • Katalog zbirke “Rat 1991.-1995.”    Katalog izdanja Instituta za historiju arapsko-islamskih nauka na Johann Wolfgang Goethe Univerzitetu u Frankfurtu dostupnih u biblioteci
 • Katalog zbirke bogumili
 • Katalog zbirke emigrantika
 • Bilten prinove u biblioteci
 • Bilten tekućih časopisa

Ostali infromacijski izvori:

 • Referentna građa (enciklopedije, rječnici, leksikoni, biografije)
 • Adresari
 • Imenici

Pravila korištenja biblioteke:

Korisnik ima sljedeće obaveze:

 • Da pokaže validan ID dokumenat pri registriranju u biblioteku
 • Da ima spremnu člansku kartu i ID dokumenat svaki put kada koristi biblioteku
 • Jakne, kaputi i torbe se ostavljaju na garderobi na recepciji
 • Da u čitaonicu nosi samo pribor za rad (olovka, papir, laptop i sl.)
 • Da se pridržava pravila o kopiranju i fotografisanju građe
 • Da se ponaša odgovorno prema izdatoj građi
 • Dagrađu poslije korištenja vrati knjižničaru
 • Da dozvoli pregled torbe ako se uključi alarm na izlazu
 • Da nas informira o promjeni adrese i / ili telefona

Članska karta i članarina:

 • Svi punoljetni akademski građani koristiti biblioteku i imati člansku kartu
 • Članska karta se koristi za svu vrstu bibliotečke građe
 • Učlanjenje se obnavlja svake godine

  Članarina:
 • Standardna članarina: polugodišnja (20,00KM); godišnja (30,00KM)
 • Studentska članarina (uz dokaz): polugodišnja (10,00KM); godišnja članarina (15,00KM)
 • Penzionerska članarina (uz dokaz): polugodišnja (10,00KM); godišnja članarina (15,00KM)

Uslovi korištenja knjiga:

 • Katalog biblioteke je dostupan u biblioteci i uskoro na web portalu Instituta
 • Korisnik pretražuje elektronski katalog uz pomoć „Uputstva za korištenje“
 • Knjige se naručuju dan ranije, ispunjeni revers se predaje na recepciji do 15:00 za sljedeći dan
 • Korisnik biblioteke može naručiti i koristiti 5 naslova u datom vremenu
 • Može koristiti iste naslove koliko god je potrebno, u slučaju da niko drugi nije naručio te iste naslove
 • U slučaju da drugi korisnik traži iste naslove, prvi korisnik ih može zadržati jednu sedmicu (ili kraće, zavisno od okolnosti)

 

 

 

 

2014-12-12 09:27:09
Poklon Fondacije za izdavaštvo

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je na poklon 221 publikaciju od Fondacije za izdavaštvo

Detaljnije

2014-12-12 09:26:09
Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je do sada na poklon 110 publikacija od Fondacije za bibliotečku djelatnost

Detaljnije

Uslovi korištenje orijentalnih  rukopisa:

 • Orijentalni rukopisi se mogu izdati samo uz pismenu preporuku institucije u kojoj korisnik radi i uz popunjen formular dostupan kod voditeljice biblioteke
 • Rukopisi se naručuju dan ranije do 15:00h
 • Ne može se koristiti više od jednog rukopisa u datom vremenu
 • Od pribora za pisanje, u čitaonici se može koristiti samo suha olovka
 • Rukopise je moguće pregledati aparatom Magnilink 709X-14. Magnilink 709X-17. Autofocus
 • Niti jedan dio rukopisa se ne može fotokopirati
 • Snimanje rukopisa digitalnom kamerom može vršiti samo osoblje Instituta, uz odobrenje pretpostavljenog

Pravila o kopiranju, fotografisanju i skeniranju:

 • Biblioteka omogućuje korisnicima fotokopiranje, fotografisanje ili skeniranje  dijelova knjige ili pojedinih članaka u skladu sa Zakonom o autorskom pravu
 • Kopiranje, fotografiranje ili skeniranje građe za korisnike čini dežurni knjižničar, koji će to odobriti ili uskratiti u skladu sa navedenim načelima

Ostale informacije:

 • Za sve dodatne informacije vezane za biblioteku, molimo Vas obratite se knjižničaru ili bibliotekaru.
 • Vaše sugestije, pohvale i kritike su dobro došle!