Baze podataka
Najveće blago Bošnjačkog instituta
Biblioteka raspolaže sa više od 100 000 bibliotečkih jedinica sa oko 3000 naslova periodičnih publikacija

U pripremi.

2014-12-12 09:27:09
Poklon Fondacije za izdavaštvo

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je na poklon 221 publikaciju od Fondacije za izdavaštvo

Detaljnije

2014-12-12 09:26:09
Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je do sada na poklon 110 publikacija od Fondacije za bibliotečku djelatnost

Detaljnije