Zbirka likovnih djela Bošnjaka = Fine arts collection of Bosniaks 1988-2001. - Sarajevo : Bošnjački institut, 2001. 105 str. : ilustr. ; 28 cm.


Zbirka likovnih djela Bošnjaka 1988-2001.

U Zbirci likovnih djela Bošnjaka su evidentirana i opisana umjetnička djela koja posjeduje Bošnjački institut. Tu su zastupljene slike, grafike, crteži i skulpture najznačajnijih bosanskohercegovačkih umjetnika,  od Ismeta Mujezinovića, Hakije Kulenovića, Rizaha Štetića, Mersada Berbera, Affana Ramića, Mevudina Ekmečića, do Safeta Zeca, Salima Obralića, da nabrojimo samo neke. Ova likovna zbirka se sastoji od tri cjeline: od likovnih djela Bošnjaka; djela ostalih bosansko-hercegovačkih i drugih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije; te djela stranih umjetnika kojoj su priključene dvije kolekcije akvarela austrougarskih slikara – oficira, Eduarda Loidolta i Edmunda Misere, koji su za vrijeme svoje službe u Bosni početkom osamdesetih godina 19. stoljeća slikali bosanske motive, ljude i krajolike.