Izložba Dr. Mehmed Spaho (1883-1939) : dokumenti, fotografije, slike, štampa, lični predmeti : Bošnjački institut Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 21 od 14. 11. do 1. 12. 2001. - Sarajevo : Bošnjački institut, 2001 16 str. : foto. : ilustr. ; 30 cm. katalog

Izložba Dr. Mehmed Spaho (1883-1939)