Nametak, Fehim
Trako, Salih
Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta. Sv. 1. Zürich : Bošnjački institut, 1997

579 str. ; 25 cm.
ISBN: 3-905211-86-6


Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta (Svezak I)

Rukopisna zbirka Bošnjačkog instituta koja je registrirana i naučno obrađena u ovom svesku Kataloga, sadrži 413 kodeksa sa 631 djelom. Djela su sistematizirana po oblastima (Kur’an, tefsir, kiraet, hadis, obredoslovlje, pravo, molitvenici, nauka o moralu, mistika, filozofija, logika, kalendarografija, astronomija, astrologija, medicina, historija, leksikografija, gramatika, retorika i lijepa književnost), i po jezicima (arapski, perzijski, osmanski turski i bosanski pisan arapskim pismom). Ovdje treba posebno istaknuti nekoliko najvrijednijih rukopisa, i to po ljepoti kaligrafije, po starini, po značaju prepisivača i/ili autora, i po tome što su prava rijetkost ili unikati: jedan od tri sačuvana prijepisa Kur’ana od poznatog osmanskog kaligrafa Muhameda Hilmija iz 1800. godine; po kaligrafskoj ljepoti , uz bok ovom prijepisu Kur'ana je prijepis Mesnevije Dželaludina Rumija koji ima još jednu dodatnu vrijednost za bošnjačku kulturu, a to je da ga je prepisao derviš Muhamed Sarajlija u Mevlijskoj tekiji na Bendbaši u Sarajevu, 1646. godine, i to ga je "prepisao za derviše mevlevijske tekije, u Bogom zaštićenom Sarajevu, koja je nakon stradanja u požaru, obnovljena za korištenje sarajevskim dervišima"; zatim nekoliko klasičnih divana osmanskih turskih pjesnika kao "Divan" Rušenija i posebno "Divan" pjesnika Samija (XVIII st.) predstavljaju veliku vrijednost; potom jedan od najvrijednijih unikata je djelo "An-Nasabu š-Šarif" iz 1621. koje sadrži biografiju i genealogiju Poslanika Muhameda a.s.; od bošnjačkih pisaca na prvom mjestu treba spomenuti djelo Mustafe Ejubovića-Šejh Juje koje je pravo otkriće jer je bilo potpuno nepoznato nauci. Naime, poznato je više djela Šejh Juje iz oblasti prava, dogmatike, logike i drugih oblasti islamske znanosti, a ovdje se radi o komentaru klasičnog arapskog gramatičkog djela "al'-Awamilu 'l-mi'ah", koji do sada nije uopće registriran ni u jednom katalogu arapskih rukopisa. Prezentacija rukopisa u ovom dvojezičnom (bosanski i engleski) Katalogu ih čini dostupnim istraživačima širom svijeta.